กรุณารอสักครู่...
EN
English 

ไฮ ซีซั่น

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 28 กุมภาพันธ์

โลว์ ซีซั่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 - 30 กันยายน

Chom View

อาคารชมวิว

 • ประเภทห้อง
 • ไฮ ซีซั่น
 • โลว์ ซีซั่น
  • 2 เตียง
  • 3 เตียง
  • 4 เตียง
  • กรุณาโทรมาสอบถาม
  • กรุณาโทรมาสอบถาม
  • กรุณาโทรมาสอบถาม
  • กรุณาโทรมาสอบถาม
  • กรุณาโทรมาสอบถาม
  • กรุณาโทรมาสอบถาม

Chom Kao

บ้านชมเขา

 • ประเภทห้อง
 • ไฮ ซีซั่น
 • โลว์ ซีซั่น
  • บ้านชมเขา
  • กรุณาโทรมาสอบถาม
  • กรุณาโทรมาสอบถาม

Chom Ta Wan

บ้านชมตะวัน

 • ประเภทห้อง
 • ไฮ ซีซั่น
 • โลว์ ซีซั่น
  • บ้านชมตะวัน
  • กรุณาโทรมาสอบถาม
  • กรุณาโทรมาสอบถาม

Klang Suan

บ้านกลางสวน

 • ประเภทห้อง
 • ไฮ ซีซั่น
 • โลว์ ซีซั่น
  • บ้านกลางสวน
  • กรุณาโทรมาสอบถาม
  • กรุณาโทรมาสอบถาม

Rim Fai

บ้านริมฝาย

 • ประเภทห้อง
 • ไฮ ซีซั่น
 • โลว์ ซีซั่น
  • บ้านริมฝาย
  • กรุณาโทรมาสอบถาม
  • กรุณาโทรมาสอบถาม

Rim Pha

บ้านริมผา

 • ประเภทห้อง
 • ไฮ ซีซั่น
 • โลว์ ซีซั่น
  • บ้านริมผา
  • กรุณาโทรมาสอบถาม
  • กรุณาโทรมาสอบถาม

Rim Tan

บ้านริมธาร

 • ประเภทห้อง
 • ไฮ ซีซั่น
 • โลว์ ซีซั่น
  • บ้านริมธาร
  • กรุณาโทรมาสอบถาม
  • กรุณาโทรมาสอบถาม

Thieng Na

บ้านเถียงนา

 • ประเภทห้อง
 • ไฮ ซีซั่น
 • โลว์ ซีซั่น
  • บ้านเถียงนา
  • กรุณาโทรมาสอบถาม
  • กรุณาโทรมาสอบถาม

Tent

เต้นท์

 • ประเภทห้อง
 • ไฮ ซีซั่น
 • โลว์ ซีซั่น
  • เต้นท์
  • กรุณาโทรมาสอบถาม
  • กรุณาโทรมาสอบถาม