กรุณารอสักครู่...

วิปัสสนากรรมฐาน

วิปัสสนากรรมฐานและการเจริญสติ บ้านสวนทสพรรีสอร์ท ได้จัดหลักสูตรการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และการเจริญสติ ที่เข้าใจง่ายในระยะเวลาสั้นๆ พร้อมกับการพักผ่อนของท่าน โดยวิทยากรผู้ชำนาญการ ที่อยู่ในแวดวงของการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และเจริญสติ มากกว่า 20 ปี การมาเยือนบ้านสวนทสพรรีสอร์ท ช่วยให้วันหยุดพักผ่อนของท่านมีคุณค่า สร้างประโยชน์ และมีความสุขอย่างแท้จริง

หลักสูตร ขั้นพื้นฐาน เหมะสำหรับผู้เริ่มสนใจ และผู้ที่ต้องการมาพักผ่อนพร้อมกับการปฎิบัติธรรม